Reklama
 
Blog | pavel victorin

Tropická vedra končí

 

Předkládám neumělý pokus o esej „skoro literární“. Snad se zavděčím svým příznivcům, kteří mé zdejší účinkování svědomitě monitorují a vkládají ve mně své naděje na získání nového materiálu k chytrému okomentování.

 

Podle meteorologů série dnů s teplotami přesahujícími třicet stupňů Celsia ve stínu – pro „uvědomělé české pravičáky“ nesporný důkaz platnosti „jediné správné klimatologické teorie o globálním neoteplování“, prý dnes končí. Spolu s vakacemi smutnících školáků.

Rád trochu škádlím své milé spoluobčany – „pravověrné pravičáky“ proto, že ve státech západní části Evropy, ze které se neutuchajícím úsilím našeho předního pravicového reprezentanta sami vymezujeme, je „pravičáctví“ synonymem určitého „mentálního zaostávání“. Proto se nikdo ze společensky schopných a úspěšných občanů v civilizovaných evropských státech k „pravičáctví“ již desítky let nehlásí.

U nás je však „pravičáctví“ stále společensky „in“. Zkrátka i v současné Evropě platí staré známé „Jiný kraj – jiný mrav“. Jistěže máme v rámci Bruselem znásilňované EU nezpochybnitelný nárok na svou „státní suverenitu“.

Reklama

Takové jednání, které mi od někoho připadá kontraproduktivní, rád občas charakterizuji slovy „Tenhle, protože nedokáže ohromit něčím užitečným, tak ohromuje aspoň idiotismem“.

Jistě by nebylo dobré „ohromování idiotismem“, tedy „ohromování za každou cenu“, kdyby tak činil nějaký významný politik, nebo dokonce státník. Nám to ale naštěstí nehrozí, nebo se snad někdo z nás obává, že ano?

Důkaz moudrosti občana, kterého máme štěstí mít ve svém čele, uznávaného odborníka – přírodovědce klimatologa, objevitele globálního neoteplování, Příroda v uplynulých tropických dnech podala sama. Pro méně chápavé – učinila tak formou „Výjimky, která potvrzuje pravidlo“, tedy sérií tropických dnů. Zmíněná výjimka však dnešním dnem končí.

Politujme naše školáky, že je mezi sebou po dvouměsíční přestávce zakrátko opět budeme vídat s  břemeny plnými učiva na jejich útlých zádíčkách a provolejme nejsrdečnější horoucí uvědomělé pravicové „Ejchuchu!“ tomu z nás, který Přírodě dokázal vyrvat zase jedno z jejích pečlivě skrývaných tajemství! Tajemství o tom, jak je to skutečně s teplotním vývojem planety Země.

Nespokojujme se však pouze s upřímným pravicovým „Ejchuchu!“ a upravme si také každý svůj opasek k možnosti jeho utažení více než o pouhou jednu dírku.

Méně schopní z nás, kteří si nedokážou udržet zaměstnání – představme si optimisticky sami sebe, jak v rámci reformního procesu a plánovaného vývoje naší tržní ekonomiky „po česku“, budeme v oranžových vestách s košťaty zpestřovat ulice a náměstí našich měst v pošmourných podzimních plískanicích, které nás zanedlouho čekají!

Neustávejme v usilovném boji proti zpátečnickému Bruselu, za naší, co největší státní suverenitu a nezpochybnitelné právo na „správnou českou pravicovost“! Pamatujme – „Češi jsou nejen potomky Josefa Švejka, nýbrž také „evropských rebelů“ – statečných husitů. Jiráskovské „Proti všem“ a zlodějství, již nikoliv po husitsku, ale v moderních formách – v obchodních domech a v rámci podnikání, nechť je naším historickým přínosem pro současnou Evropu!