Reklama
 
Blog | pavel victorin

O víře nevěřícího

 

Proč jako nevěřící mám věřit v tvrzení kněze, když v nich operuje s neověřitelnými příklady z minulosti? Neuvádí nás monsignore Tomáš Halík do omylu?

ČTK, Praha, 24. 8. 2011: „Úředník ministerstva školství Ladislav Bátora a jeho hnutí D.O.S.T. se blíží fašismu druhé republiky a znevažují křesťanský konzervatismus“. Katolický kněz a filozof Tomáš Halík těmito slovy ve středu komentoval kauzu kolem někdejšího kandidáta krajně pravicové Národní strany Bátory. Od spolku, který sám sebe označuje za zastánce tradičních hodnot, je prý třeba se distancovat.

„Já považuji to hnutí D.O.S.T. a pana Bátoru za skutečně nebezpečné hnutí, které se nápadně blíží tomu českému druhorepublikovému fašismu,“ řekl Halík. „Tohleto není konzervatismus, to je prostě soubor extrémních, provokativních, hloupých výkřiků a považuji za skandální, že tito lidé mají podporu z Hradu, od prezidenta republiky, jeho nejbližších spolupracovníků,“ upozornil. Mohla by tak prý vzniknout politická fronta s šovinistickými, protievropskými, nacionalistickými názory.

„Ten pan Bátora a podobní, paní Bobošíková /předsedkyně strany Suverenita – Blok Jana Bobošíková/ a tak dále, vyjadřují velmi přesně to, co si myslí lidé, kteří nemyslí,“ dodal Halík. Za každé krize, ať už ekonomické nebo politické, se totiž začnou ozývat lidé, kteří dávají jednoduché odpovědi na složité otázky, takto prý povstal fašismus, nacismus a ruský komunismus.

Reklama

 

Dodatek: Kvůli urážce, kterou Bátora počastoval předsedu TOP 09 Karla Schwarzenberga, už vznikl spor na vládní úrovni, ministři druhé nejsilnější vládní strany odmítli chodit na jednání vlády, dokud bude Bátora ve funkci. Ministr školství Josef Dobeš /VV/ už se od slov svého úředníka distancoval, odvolávat jej ale nehodlá. Podle ministra je to prý „národovec a svědomitý katolík“.

 

Zdroj /klikni/: http://zpravy.ihned.cz/politika/c1-52657510-halik-batora-a-jeho-hnuti-d-o-s-t-se-blizi-fasismu-druhe-republiky

 

 

Komentář

Čím to, že byť křtěný římský katolík, avšak nábožensky zcela nevzdělán a nevěřící a vzděláním racionální technik, se ztotožňuji s názory monsignore Prof. PhDr. Tomáše Halíka Th.D. /1948/ – klikni: http://www.halik.cz/zivotopis.php 

Je poctivé, abych sám sobě položil otázku „Ztotožňuji se s monsignore Halíkem proto, že také neobdivuje Václava Klause, nebo proto, že hlásá pravdu?

Pravda se nepozná podle toho, že jde o tvrzení, které hlásá většina davu, nebo lidé obdaření postavením, penězi a mocí, či tituly, nýbrž podle pravdivosti samé z hlediska podstaty hlásaného.

K rozeznání pravdivého od nepravdivého, člověk potřebuje sám co nejvíce znát, aby mohl správnost sporných tvrzení porovnávat se svými znalostmi z teorie i praxe a vybavovat si případy něčím podobné u kterých pravdivost podstaty byla hodnověrně ověřena.

Jak ale posoudit pravdivost tvrzení, které se týká něčeho, co z vlastních znalostí vůbec neznáme? Jako třeba fašismus předmnichovské republiky, který jsme nezažili a ke kterému msgre Halík, který ho nezažil rovněž, aktivity současného kontroverzního státního úředníka přirovnává?

Tady i při racionálním technickém uvažování u mne přichází na řadu určitá Víra. Víra nikoliv náboženská, nýbrž víra v moudrost a charakter člověka, který posuzované tvrzení předkládá.

Ze své vlastní praxe někdejšího stavebního podnikatele, který usiloval o technickou serióznost a obchodní poctivost a životní trvalé praxe, kterou mám jako občan tohoto státu, vím, že od roku 1992 je hospodářský a morální vývoj svobodné České republiky, nejen pro mne, ale také pro velkou část poctivých občanů, obrovským zklamáním, které stále nebere konce. Proč? Může za náš polistopadový mravní a hospodářský úpadek Tomáš Halík, nebo ti, které kritizuje?

Symbolem a příčinou našeho hospodářského neúspěchu a mravního úpadku jsou někteří společensky uznávaní, penězi a mocí obdaření představitelé nové „polistopadové elity“, avšak rozhodně jsou to lidé jiní, než msgre Tomáš Halík. Proto věřím v pravdivost toho, co hlásá právě Tomáš Halík i když nejsem věřící a nevěřím v pravdivost toho, co hlásají ti, kteří proti němu brojí.

Za mimořádně zdařilý pokládám vpředu zmíněný bonmot msgre Halíka, na adresu podporovatelů našeho současného vrchnostáře, že „… vyjadřují velmi přesně to, co si myslí lidé, kteří nemyslí“.