Reklama
 
Blog | pavel victorin

„Nepřizpůsobiví“ – Co s tím?

Aspoň z určitého hlediska, řekněme společensko – národnostně – kulturně - hudebního, by problém s "nepřizpůsobivými" mohl vyřešit "rapping", zkráceně "rap". 

 

 

 

Reklama

 

 

 

 

 

 

 

Z představení operety Cikánský baron

 

Nedávno jsem v jednom svém článku zmínil, že ještě pamatuji dobu, kdy označení „Cikán“ pro naše spoluobčany snědé pleti nebylo pejorativní. Byl to patrně ještě pozůstatek předválečných časů, kdy proslulé tango Karla Vacka /1902 – 1982/ „Cikánko ty krásná“ se hrálo v barech, vydávalo v tištěné podobě u hudebních vydavatelů a nahrávalo na gramofonové desky. Nikdo v tom tehdy nespatřoval „rasový podtext“, natož projev „rasové nesnášenlivosti“. Naopak, kdo by s něčím takovým před válkou přišel – byl by označen za blázna.

Nejinak tomu v našich krajích bývalo ještě ve vzdálenější minulosti před tím, za „starého dobrého mocnářství“. Jak jinak by mohl Johann Strauss mladší /1825 – 1899/ uvést s velkým ohlasem a úspěchem ve Vídni svou proslulou operetu „Cikánský baron“?

Vážně blbnout s rasami, systémově v rámci státní politiky, začal až po nástupu k moci v lednu 1933 v sousedním Německu pomatený penzionovaný desátník z WWI, původem z rakouského Braunau am Inn, kterého pořádku milovní Němci přijali za svého Vůdce a pohříchu oslavovali jako všestranného génia. Dokud je nezavlekl do válečného šílenství a jím založenou Tisíciletou III. Říši do totálního zmaru.

Na konci své dvouleté povinné vojenské služby pamatuji, jak se za Pražského jara 1968 z našich snědých spluobčanů, do té doby „Cikánů“, rázem ve sdělovacích prostředcích stali „Romové“, protože dle ideologů „socialismu s lidskou tváří“, dřívější označení prý ponižovalo jejich lidskou důstojnost.

Nepochopil jsem nikdy, v čem údajné ponižování důstojnosti názvem, který nejen já vnímám bez pejorativního významu, spočívalo. Občas se dosud setkávám s tím, že nejsem sám a že podobně je tomu dokonce i u některých „snědých spoluobčanů“. Proto rád porušuji předepsaný „bontón“ údajné „rasové korektnosti“ a k tradičnímu názvu se s oblibou vracím

Leč, jak známo – čas nestojí, vývoj lidské společnosti je nezadržitelný. Platí vznosné a výstižné básnické rčení, které znám ze svého někdejšího profesního působení v severočeské hnědouhelné pánevní oblasti, které zní „Čas uhání jako jelen, byvše do …… /dosaď lidový výraz za „zadní část těla“/ … střelen“. Není tím neúprosná realita vyjádřena pěkně? Podle mne rozhodně velmi zdařile.

Ve svém, bohužel již poměrně zralém věku, shledávám, že v současnosti i označení „Rom“ u nás jaksi zastaralo. Mýlím se, nebo je termín „Rom“ z našich médií již opravdu vytlačován?

Zdá se mi, že pro naše snědé spoluobčany, kteří se v převládající většině v podstatě chovají stále stejně jako v dobách dávno minulých, se v našich médiích stále častěji používá, v pravdě velmi „nerasistické“, avšak přesto všeobecně jasně chápané označení – „Nepřizpůsobiví“.

Tak jako dost dobře nešlo bez násilí na dobrém vkusu transponovat do textu slavného Vackova tanga, místo „Cikánky“, společensky korektní název „Romka“, obdobně jako nešlo do Straussovy operety pro hlavní postavu děje naroubovat označení „Romský baron“, tak stejně nepoužitelné se mi jeví shora zmíněné nejmodernější společensky korektní označení našich snědých spoluobčanů.

Neumím si představit Vackovo tango s textem „Nepřizpůsobivá ty krásná, nepřizpůsobivá malá …atd“, a ani Straussovu operetu s textem „Nepřizpůsobivý baron jsem já, mne každá Nepřizpůsobivá zná …atd“. Nebo někdo snad ano?

Ale i zde platí správné „Mládí vpřed!“ Jako příznivec jazzu a především klasický rocker, přiznávám, že nedokážu vychutnávat současný nejmodernější hudební styl, kterým je, pokud se nepletu, přednášení mluveného textu za doprovodu hudby, zvané „rapping“, či zkráceně „rap“.

Právě jedině v rapové úpravě si ale transformaci slova „Cikán“ na „Nepřizpůsobivý“ dovedu ve Vackově tangu a ve Straussově operetě představit jako zcela bezproblémovou. V tom podle mne lze spařovat i realistický kulturně – hudební přínos rappingu v našich zemích.

Vážení čeští, moravští a slezští rapeři – nezkusíte oprášit evergreeny o příslušnících nepřizpůsobivých národnostních menšin a předložit veřejnosti v moderní úpravě Vackovo tango, nebo známou árii ze Straussovy proslulé operety, či vytvořit ještě nějaký jiný „staronový rapový hit“?

 

Epilog

Bohužel, reálný žhavý problém s nepřizpůsobivými by to ale řešilo pouze z dílčí a patrně zanedbatelné části.
 

Příloha /klikni/

1) http://www.zpevnik.wz.cz/?id=10919
2) http://www.ndm.cz/cz/opereta-muzikal/inscenace/28-cikansky-baron/