Reklama
 
Blog | pavel victorin

„Člověk se musí stále učit!“

Opravdu zde jako bloger „nechci zlobit“, už proto, že u mých článků je k vidění usilování některých účinkujících o to, abych byl odsud jako „zlobivý“ vyloučen, vedené příznačně dle známé zákonitosti o „jednotě metody a cíle“, opravdu značně pokleslým způsobem.

 

Před intenzivními ataky vedenými v rozporu s mými občanskými právy a dobrými mravy, patrně z důvodů psychického rázu na straně společensky nevyzrálého blogera, nejsem redakcí chráněn, což chápu, respektuji a nevadí mi, protože zpravidla dokážu svá nezpochybnitelná práva obhajovat bez cizí pomoci.

Rád bych však věděl v čem jako autor chybuji, že některé mé články nemohou být uveřejněny na úvodní straně blogu? Už jsem se domníval, že jsem důvod pochopil a že vše bude v pořádku, když přestanu kritizovat jednoho velmi významného tuzemského státníka.

Avšak můj první dnešní článek s názvem „Víra nevěřícího“, kterým jsem se zamyslel nad tím, proč věřím msgre Halíkovi i když jsem nevěřící, neobsahuje adresnou kritiku nějakého našeho konkrétního státního činitele a samozřejmě ani žádnou vulgaritu – ta je zde naopak bez omezování, dokonce nadměrně, uplatňována v diskuzích u mých článků právě vůči mně.

Reklama

Přesto zjišťuji i dnes, že jsem ve zmíněném posledním článku opět pochybil, protože je z hlavních stránek opět „fuč“.

Nechci se zde veřejně dotazovat redakce PROČ? Tím bych patrně porušil kodex blogera, ale myslím, že kodex ani „dobré mravy“ nebrání tomu, abych kolegům z toho sdělil své obecné poučení, které zní

 

„Člověk se stále musí učit!“ /x/

 

 x) výlučně takto prosím chápat toto malé zamyšlení, nikoliv jako nějakou, byť nejskrytější kritiku! Děkuji.